Dorpsarchief Nieuw-Amsterdam/Veenoord

nieuws

22-04-2017
Dorpsarchief Nieuw-Amsterdam/Veenoord organiseert 26 april foto's en verhalen inloopmiddag .
Dorpsarchief Nieuw-Amsterdam/Veenoord organiseert 26 april foto's en verhalen inloopmiddag .

Dorpsarchief Nieuw-Amsterdam/Veenoord organiseert foto's en verhalen inloopmiddag.
Op woensdag 26 april in de Schalm aan de Ringlaan 54 in Nieuw Amsterdam

is het Dorpsarchief van 14.00 u. tot 16.00 u. aanwezig om uw oude foto's in te scannen

en er over te praten, onder het genot van een kopje thee of koffie.

Dan willen we ook graag naar uw verhalen luisteren.
Dus heeft u nog oude foto's, kom naar ons toe en laat ze zien!
Ook als u vragen heeft over oude foto's kunt U bij ons terecht.

14-03-2017
Lezing over de Hondsrug in het Van Gogh Huis

 

Op donderdag 23 maart wordt in het Van Gogh Huis te Nieuw Amsterdam een lezing gehouden over het ontstaan van de Hondsrug. Deze lezing wordt georganiseerd door het Van Gogh Huis in samenwerking met het Dorpsarchief Nieuw Amsterdam Veenoord.

 

Koos Tap, bestuurslid van de Stichting GEA, geologische kring Drenthe en gids van het Geopark, gaat u alles vertellen over onze bijzondere provincie.

Niet alleen is het de mooiste provincie van Nederland, maar ook in  geologische opzicht wonen we in een heel bijzondere provincie.

De verschillende ijstijden die we hebben meegemaakt hebben hun sporen nagelaten. 

De Hondsrug heeft zijn ontstaan er aan te danken en deze heeft een belangrijke rol gespeeld bij de vroege bewoning van Drenthe.

Hij neemt u mee van de Eridanos (een oerrivier) tot en met de laatste ijstijd Weichselijstijd en de sporen die we nog steeds in ons landschap kunnen waarnemen.

 

 

Ga met hem mee op reis en u zult met andere ogen naar onze provincie gaan kijken.

Vanaf de achttiende eeuw kwamen schilders voor de fraaie natuur naar Drenthe, waaronder Vincent van Gogh.

De meesten gingen naar de zandgrond maar Van Gogh kwam in 1883 speciaal naar het veengebied.

 

De lezing begint om 19.30 uur en de deur is open vanaf 19.00 uur.

De kosten zijn € 5,- per persoon, dit is inclusief de koffie en cake.  Voor vrienden van het Van Gogh Huis en leden van het Dorpsarchief is de lezing gratis. Voor reservering kunt u bellen met het Van Gogh Huis, telefoon 0591-555600 of u per mail aanmelden  info@vangogh-drenthe.nl

31-03-2014
Drama van het Dommerskanaal

  

Moordlied in Drenthe

          

            Uit het boek:

In het spoor van herinneringen van Marjan Beijering

 

Drama van het Dommerskanaal

 

Vrienden wilt gij dit lied aanhoren

Wat hier heden is geschied

Want zeker jeugdig jongeling )

Die hier zijn laatste leven lied )  bis

 

Hij ging naar zijn kleermaker henen

Om te vragen naar zijn pak

Maar toen hij thuis was gekomen )

Was niet alles op zijn gemak )

 

Zij kregen ruzie met elkander

Jullie brengen mij in ’t verdriet

Ja gij plaagt mij met elkander )

Tot ik mij hier neder schiet )

 

Hij ging naar zijn kamer henen

Om te halen zijn geweer

En opeens daar horen ze knallen )

En de jongeling viel terneer )

 

Zaterdag werd hij begraven

Zijn verloofde volgde hem

Op het kerkhof aangekomen )

Viel zij neer en riep mij klem )

 

Berend Berend wil toch bedenken

Dat gij mij hier zo alleen

Ik zal jou een doemkrans schenken )

En zij barst in tranen heen )

 

Waarom valt dit jongelingsleven

Overal op Dommerskanaal

Neem hier toch een spiegelduister )

Luister toch naar mijn verhaal )

 

 

11-11-2013
Nu ook op Facebook.

Kijk nu ook op onze Facebook pagina:

 

 https://www.facebook.com/DorpsarchiefNieuwamsterdamVeenoord.nl

 

22-05-2013
Verslag van een schoolreisje in 1925

Op de pagina agenda en verslagen:

              

 

07-03-2013
Hij is er weer!!
Hij is er weer!!

een nieuwe uitgave van De Aole Tweiling, met boeiende reportages en verhalen over 

Nieuw Amsterdam -Veenoord.

 

Steeds weer met nieuwe historische verhalen en foto's.

Altijd boeiend en eigentijds bijzonder.

 

Losse exemplaren van de Aole Tweiling zijn te koop bij:

Kantoor en Boekhandel Doldersum

Hoek Markt/Vaart ZZ. te Nieuw Amsterdam

 

 

Graag horen we uw mening in het gastenboek!

 

kijk ook eens op onze facebook pagina:

 

  https://www.facebook.com/pages/Dorpsarchief-Nieuwamsterdam-Veenoord