Dorpsarchief Nieuw-Amsterdam/Veenoord

nieuws

22-04-2017
Dorpsarchief Nieuw-Amsterdam/Veenoord organiseert 26 april foto's en verhalen inloopmiddag .
Dorpsarchief Nieuw-Amsterdam/Veenoord organiseert 26 april foto's en verhalen inloopmiddag .

Dorpsarchief Nieuw-Amsterdam/Veenoord organiseert foto's en verhalen inloopmiddag.
Op woensdag 26 april in de Schalm aan de Ringlaan 54 in Nieuw Amsterdam

is het Dorpsarchief van 14.00 u. tot 16.00 u. aanwezig om uw oude foto's in te scannen

en er over te praten, onder het genot van een kopje thee of koffie.

Dan willen we ook graag naar uw verhalen luisteren.
Dus heeft u nog oude foto's, kom naar ons toe en laat ze zien!
Ook als u vragen heeft over oude foto's kunt U bij ons terecht.

31-03-2014
Drama van het Dommerskanaal

  

Moordlied in Drenthe

          

            Uit het boek:

In het spoor van herinneringen van Marjan Beijering

 

Drama van het Dommerskanaal

 

Vrienden wilt gij dit lied aanhoren

Wat hier heden is geschied

Want zeker jeugdig jongeling )

Die hier zijn laatste leven lied )  bis

 

Hij ging naar zijn kleermaker henen

Om te vragen naar zijn pak

Maar toen hij thuis was gekomen )

Was niet alles op zijn gemak )

 

Zij kregen ruzie met elkander

Jullie brengen mij in ’t verdriet

Ja gij plaagt mij met elkander )

Tot ik mij hier neder schiet )

 

Hij ging naar zijn kamer henen

Om te halen zijn geweer

En opeens daar horen ze knallen )

En de jongeling viel terneer )

 

Zaterdag werd hij begraven

Zijn verloofde volgde hem

Op het kerkhof aangekomen )

Viel zij neer en riep mij klem )

 

Berend Berend wil toch bedenken

Dat gij mij hier zo alleen

Ik zal jou een doemkrans schenken )

En zij barst in tranen heen )

 

Waarom valt dit jongelingsleven

Overal op Dommerskanaal

Neem hier toch een spiegelduister )

Luister toch naar mijn verhaal )

 

 

11-11-2013
Nu ook op Facebook.

Kijk nu ook op onze Facebook pagina:

 

 https://www.facebook.com/DorpsarchiefNieuwamsterdamVeenoord.nl

 

22-05-2013
Verslag van een schoolreisje in 1925

Op de pagina agenda en verslagen: