Dorpsarchief Nieuw-Amsterdam/Veenoord

nieuws en evenementen

24-09-2019

Op dit moment staan de volgende evenementen gepland.

 

Woensdag 2 oktober:

Dan is er in samenwerking met de bibliotheek Nieuw Amsterdam een lezing door Gerrie van der Veen en die gaat over ‘Reizigers door de eeuwen heen’ Over zigeuners, kiepenkerls, marskramers handelsreizigers en woonwagenbewoners. Aanvang is 19.30 u.

Toegang is 1 € 

 

Zaterdag 5 oktober:

Dan is er de Kunst & Cultuur route. De bestuursleden van het Dorpsarchief staan tijdens deze dag op de Snikke  "Johannes Veldkamp" met een foto expositie en videoscherm met een oude film van de ringzegels.

 

Woensdag 6 November:

De lezing  Sint Maarten en Halloween in het van Gogh Huis.

In grote delen van Nederland is het zaak om voor 11 november allerlei lekkers in huis te halen. In het begin van die avond gaan namelijk de kinderen in kleine groepjes de huizen langs. Verlegen gezichtjes, beschenen door het iele lichtje van de lampion, verschijnen in de deuropening. Dan komt een nauwelijks verstaanbaar Sint-Maartenliedje op gang. Het is ook zomaar weer uit. Zodra de buit binnen is, blaast het groepje de aftocht.

U hoort deze avond alles over de achtergronden van dit feest.

Ook wordt ingegaan op de Angelsaksische concurrent van het Sint-Maarten feest: het griezelfeest Halloween.

De lezing wordt gehouden in het van Gogh Huis, Van Goghstraat 1 Veenoord en is gratis toegankelijk voor leden van het Dorpsarchief en donateurs van het van Gogh Huis, anders betaald u € 6. De aanvang is 19.30 u. zaal open om 19.00 u. 

Wilt u de lezing bezoeken dan stellen we het op prijs als u zich van tevoren aanmeld via: info@vangogh-drenthe.nl

 

Donderdag 20 Februari 2020:

Lezing door Wim Visscher over Veen en van Gogh tijdens de periode in het Veen.

Wim heeft zich als historicus verdiept in het veen, van zijn hand is het boek Bumaveen verschenen, wat te verkrijgen is in het van Gogh Huis.

De lezing wordt gehouden in het van Gogh Huis, Van Goghstraat 1 Veenoord en is gratis toegankelijk voor leden van het Dorpsarchief en donateurs van het van Gogh Huis, anders betaald u € 6. De aanvang is 19.30 u. zaal open om 19.00 u.

Wilt u de lezing bezoeken dan stellen we het op prijs als u zich van tevoren aanmeld via: info@vangogh-drenthe.nl