Aole Tweiling

“De Aole Tweiling” is het verenigingsblad van de Vereniging Dorpsarchief Nieuw-Amsterdam/Veenoord, waarin bijdragen worden gepubliceerd over de geschiedenis van het Tweelingdorp. “De Aole Tweiling” verschijnt twee keer per jaar en wordt aan alle leden van het dorpsarchief toegezonden. Losse nummers kosten € 7,50.

Redactie “De Aole Tweiling”:

vacant

 Ruud Verblakt tel.: 0591-553013 e-mail: rverblakt@gmail.com

 Tineke de Roo tel.: 0591-553347 e-mail: tinekederoo@kpnmail.nl

Zowel leden als niet-leden kunnen bijdragen voor “De Aole Tweiling”, gaarne deze aanleveren bij de redactie. Ingezonden artikelen worden door de redactie beoordeeld en deze behoudt zich het recht voor niet alle ingezonden artikelen in “De Aole Tweiling” te plaatsen. Anoniem ingezonden kopij wordt door de redactie niet geplaatst.

 Website:       https://www.dorpsarchiefnieuwamsterdamveenoord.nl

 Facebook:     https://www.facebook.com/dorpsarchiefnieuwamsterdamveenoord.nl