Lid worden

De kosten voor het lidmaatschap van de Vereniging Dorpsarchief Nieuw-Amsterdam / Veenoord bedragen m.i.v. 1 januari 2017 per jaar € 12,00, dit is inclusief de verzending van de “Aole Tweiling”.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor één kalenderjaar en wordt automatisch verlengd. De contributie voor het lidmaatschap dient te worden overgemaakt op rekeningnummer NL66RABO 0104438088 ten name van Dorpsarchief Nieuw-Amsterdam/Veenoord o.v.v.: contributie dorpsarchief. 

Aanmelding en adreswijzigingen of beëindiging van het lidmaatschap kunt u doen via de penningmeester.