Het rijke verleden van Nieuw – Amsterdam / Veenoord

Dorpsarchief Nieuw Amsterdam / Veenoord is gehuisvest in het gebouw van de
“Veurkamer”.

Veranderingen die zich in ons dorp voltrekken, werden en worden fotografisch of schriftelijk vastgelegd. Al het materiaal, ingebracht door particulieren en verenigingen wordt gedigitaliseerd, gerubriceerd en opgeslagen. Rekening houdend met Copyright en Privacywetgeving.

Samen met het aanwezige en nog komende materiaal wordt op deze manier een schat aan gegevens van verleden,
heden en toekomst opgebouwd, zodat ook de generaties na ons zullen kunnen weten hoe men in ons dorp door de jaren heen geleefd, gewoond en gewerkt.

Hebt u nog ergens oude foto’s, ansichtkaarten of documenten over Nieuw – Amsterdam / Veenoord in een lade of kast liggen?

Wie weet vult die informatie een leemte in onze kennis van de historie van  Nieuw – Amsterdam / Veenoord.