Dorpsarchief Nieuw-Amsterdam/Veenoord

agenda en verslagen

Jaarvergadering

Jaarvergadering 2017 voor Leden van de vereniging Dorpsarchief Nieuw Amsterdam Veenoord.

 

Hierbij nodigt het bestuur van de Vereniging Dorpsarchief Nieuw-Amsterdam / Veenoord haar leden uit voor de jaarvergadering, welke gehouden zal worden op

woensdag 15 maart 2017 om 19.30 uur in 

Multifunctioneel Centrum “De Schalm"  Ringlaan 54 Nieuw Amsterdam.

 

Agenda:

 

1.          Opening.

2.          Verslag jaarvergadering 2016.

3.          Jaarverslag secretaris.

4.          Financieel verslag penningmeester.

             De verslagen zijn op de vergadering aanwezig.

5.          Verslag kascontrolecommissie.

6.          Benoeming nieuwe kascontrolecommissie.

7.          Bestuursverkiezing: Aftredend:  Geen

             Vacant: de functie van bestuurslid.       

             Aanmelding voor de functie van bestuurslid kunt u doen tot 24 uur voor

            aanvang van de jaarvergadering.        

8.         “De Aole Tweiling”

  •       nieuwe opzet             
  •       contributie               
  •       verzendkosten

9.          Rondvraag.

10.        Sluiting. 

 

Nieuwe activiteiten in 2017:

 

22 Feb. 19.30 u. Lezing Stolpersteine in de bibliotheek Nieuw Amsterdam, Vaart ZZ 51. zie ook pag. nieuws

 

26 April 14.00-16.00 u.  Foto en verhalen, inloopmiddag in de Schalm, Ringlaan 54

Nieuw Amsterdam. U kunt uw eigen foto’s meenemen om ze in te laten scannen.

 

Verslag van een schoolreisje in 1925

 

                   School- en andere herinneringen.

 

Van de heer Rahder uit Bilthoven, bij de ouderen waarschijnlijk beter bekend als Bart Rahder, de vroegere keeper van de voetbalvereniging N.A.B., ontvingen we een artikel met schoolherinneringen van zijn broer Herbert, die deze herinneringen schreef in december 1992 op verzoek van de O.L.S. te Veenoord. Zoals bij velen bekend bewoonde de familie Rahder jarenlang (vanaf 1918) het voormalige burgemeestershuis van burgemeester Gratama van Sleen aan de Van Goghstraat in Veenoord.

 

In mei 1925, het schooljaar begon toen nog in mei, begon mijn schooltijd in de klas van juffrouw Mink. Haar man was hoofd van de school te Holsloot. Blijkbaar mochten gehuwde onderwijzeressen in die jaren nog les geven, want later werden zij ontslagen om plaats te maken voor werkloze leerkrachten. 1925 was niet zo’n gemakkelijk jaar voor onze school want in dat jaar werd de bijzondere school aan de Herendijk geopend en dat kostte de school in Veenoord nogal wat leerlingen.

 

Grote indruk heeft op mij gemaakt het schoolreisje naar Groningen en Paterswolde op 26 juli 1928 van de klassen 4,5,6 en 7.

 

Per trein via Gasselternijveen en Assen naar Groningen en verder per tram naar Paterswolde. Veel leerlingen hadden nog nooit per trein gereisd en we genoten met volle teugen. De meisjes zongen en zwaaiden naar alles wat bewoog. Ik zie Zwaantje Timmer en Leida van der Weide nog zwaaien.

  

In Paterswolde maakten we een boottocht waar ik nog een foto van heb. Daar werden wij op iets getrakteerd waar we nog nooit van hadden gehoord, n.l. consumptie-ijs. Mijn vader, die als lid van de oudercommissie de reis ook meemaakte, vond het eten van ijs maar niks. Hij was niet de enige onder de ouders. “Eet er maar niet van”, zei hij en gehoorzaam als ik was in die tijd, ontviel me deze lekkernij.

 

De reis werd bekostigd uit de opbrengst van een bazar. In één lokaal: verkoop van lootjes, een tombola, enz. Buiten achter de school stonden o.a. een schiettent en een kleine danstent waar ’s avonds muziek werd gemaakt door Bene Prins (de melkboer en visser van de Zijtak O.Z., redactie.) en twee andere muzikanten.

 

Op een dag werd ik ’s morgens ver voor schooltijd al door een opgewonden schoolkameraadje opgehaald want er was iets bijzonders te zien. Op de Singel (tussen de Industrieweg en de Veilingstraat) stond een armoedig woonwagentje met een zigeuner. Onder de wagen lag een vastgebonden bruine beer. Met deze “dansende” beer trok de zigeuner langs de huizen. Een volwassen broer van mijn kameraadje vertelde ons, dat die beer al eens één van de zigeunerkinderen die te dicht bij hem in de buurt was gekomen, met huid en haar had verslonden. Ik dacht, dat men thuis dit verhaal wel op prijs zou stellen maar dat viel bar tegen. “Hoe kunnen volwassen mensen in vredesnaam zo’n verhaal aan kleine kinderen vertellen”, zei mijn moeder boos tegen mijn vader. De beer kwam ook langs onze school en we moesten allemaal een paar centen meenemen. Zijn baas nodigde één van ons uit om de, op zijn achterpoten staande beer, een fles drinken te voeren. Niemand durfde dat, behalve Coby Scheltens. Zij was in mijn ogen een grote heldin.

 

Mijn eerste schooldag in de vierde klas is me goed bijgebleven. Ik kwam naast Hendrik Rotman (de latere schilder) te zitten. Het eerste wat hij tegen me zei was: “ Mien va is lid van de bond, is joen va ok lid van de bond?” Ik had er geen notie van wat hij bedoelde. Na enig nadenken antwoordde ik: “Dat weet ik niet Hendrik, maar mien va is wel lid van de A.V.R.O.”

 

 


zie ook de pagina NIEUWS