Dorpsarchief Nieuw-Amsterdam/Veenoord

agenda en verslagen

Jaarvergadering

Jaarvergadering 2019

 

voor Leden van de vereniging Dorpsarchief Nieuw-Amsterdam/Veenoord. 

 

Hierbij nodigt het bestuur van de Vereniging Dorpsarchief Nieuw-Amsterdam / Veenoord haar leden uit voor de jaarvergadering, welke gehouden zal worden op

 

woensdag 8 mei 2019 om 19.30 uur in 

Multifunctioneel Centrum “De Schalm"  Ringlaan 54, Nieuw-Amsterdam.

 

Agenda:

 

1.          Opening.

2.          Notulen jaarvergadering 2018.

3.          Jaarverslag over 2018 secretaris.

4.          Financieel verslag penningmeester.

                   De financiele verslagen worden op de vergadering uitgerijkt..

5.          Verslag kascontrolecommissie.

6.          Benoeming nieuwe kascontrolecommissie.

7.          Bestuursverkiezing: Aftredend:  Geen

                   Vacant: de functie van bestuurslid.       

                   Aanmelding voor de functie van bestuurslid kunt u doen tot 24 uur

                   voor aanvang van de jaarvergadering via de secretaris. .        

8.         Rondvraag.

9.        Sluiting.

Wilt U de vergadering bijwonen dan is het nodig dat U zich hier voor aanmeld per mail

Info@DorpsarchiefNieuwAmsterdamVeenoord.nl of telefonisch bij de secretaris

Dhr. Ruud Verblakt tel. 0652077738