Dorpsarchief Nieuw-Amsterdam/Veenoord

Contact

Algemene informatie

“De Aole Tweiling”

“De Aole Tweiling” is het verenigingsblad van de Vereniging Dorpsarchief Nieuw-Amsterdam/Veenoord, waarin bijdragen worden gepubliceerd over de geschiedenis van het Tweelingdorp. “De Aole Tweiling” verschijnt twee keer per jaar en wordt aan alle leden van het dorpsarchief toegezonden. Losse nummers kosten € 5,50.

 

Redactie “De Aole Tweiling”:

Hans van Woerden          tel.: 0591-553481          e-mail: hvanwo@gmail.com

Ruud Verblakt                tel.: 06-52077738          e-mail:  rverblakt@gmail.com

 

Zowel leden als niet-leden kunnen bijdragen voor “De Aole Tweiling”, gaarne deze aanleveren bij de redactie. Ingezonden artikelen worden door de redactie beoordeeld en deze behoudt zich het recht voor niet alle ingezonden artikelen in “De Aole Tweiling” te plaatsen. Anoniem ingezonden kopij wordt door de redactie niet geplaatst.

  

Lidmaatschap Dorpsarchief:

De kosten voor het lidmaatschap van de Vereniging Dorpsarchief Nieuw-Amsterdam / Veenoord bedragen m.i.v. 1 januari 2017 per jaar € 12,00, dit is inclusief de verzending van de “Aole Tweiling”. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor één kalenderjaar en wordt automatisch verlengd. De contributie voor het lidmaatschap dient te worden overgemaakt op rekeningnummer NL 66 RABO 0104438088 ten name van Dorpsarchief Nieuw-Amsterdam/Veenoord o.v.v.: contributie dorpsarchief. Aanmelding en adreswijzigingen of beëindiging kunt u doen via de penningmeester.

 

 Website:       http://www.dorpsarchiefnieuwamsterdamveenoord.nl

 Facebook:     https://www.facebook.com/dorpsarchiefnieuwamsterdamveenoord.nl

 

Dagelijks bestuur Dorpsarchief:

Vz:    Hans van Woerden tel.: 0591-553481          e-mail: hvanwo@gmail.com

Sekr: Ruud Verblakt        tel.: 06-52077738          e-mail: rverblakt@gmail.com

Penn: Tinus Langenberg  tel.: 0591-795328          e-mail: m.langenberg@ziggo.nl

 

Overige bestuursleden Dorpsarchief:

Willem Evenhuis             tel.: 0591-551842          e-mail: w.evenhuis37@gmail.com

Jan Raven                     tel.: 06-55800205          e-mail: ravenj@hetnet.nl

Roel de Vries                 tel.: 06-36512416          e-mail: rdevries.1@kpnmail.nl

Tineke de Roo                                                     e-mail: tinekederoo@kpnmail.nl

 

Fotoarchief:

Bert W. Pals                   tel.: 0591-552707          e-mail: bert@palsonline.nl

 

bestuursleden

 

voorzitter:                  Hans van Woerden         

secretaris:                 Ruud Verblakt                 

penningmeester:      Tinus Langeberg                       

bestuursleden:         Jan Raven                    

                                 Willem Evenhuis                     

                                 Roel de Vries           

                                 Tineke de Roo    

 

   Dorpsarchief Nieuw Amsterdam Veenoord is per mail te bereiken: 

                         

   info@Dorpsarchiefnieuwamsterdamveenoord.nl

        

                            of via FaceBook  

 

        

  https://www.facebook.com/DorpsarchiefNieuwamsterdamVeenoord.nl