Dorpsarchief Nieuw-Amsterdam/Veenoord

Dorpsarchief Nieuw-Amsterdam/Veenoord

De vereniging Dorpsarchief Nieuw-Amsterdam/Veenoord is opgericht op 6 mei 2002.

Tijdens de viering van het 150-jarig bestaan van het tweelingdorp Nieuw-Amsterdam/Veenoord in juni 2002, vond de eerste expositie plaats in woon- en zorgcentrum ‘Oldersheem’.

De doelstelling van het Dorpsarchief staat verwoord in artikel 2 van de statuten:

 

De vereniging heeft ten doel het verzamelen, catalogiseren, bewaren en beheren van foto’s, ansichtkaarten, notulen en verdere documenten en voorwerpen, betrekking hebbende op Nieuw-Amsterdam/Veenoord; Het vastleggen van de historie van deze beide dorpen in woord, beeld en geluid en het maken van kopieën daarvan; Alsmede exposeren en uitgeven van één en ander en meer in zijn algemeenheid het (doen) verrichten van alle handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

In het oprichtingsjaar 2002 had de vereniging 40 leden. In 2003 werd dit aantal verdubbeld.

Op dit moment (1-10-2020) hebben we 268 leden en daar zijn het bestuur en de werkgroepleden best trots op.

Bent u ook geïnteresseerd in de geschiedenis van het tweelingdorp, word dan lid.

Het lidmaatschap bedraagt € 12,- per jaar (m.i.v. 1-1-2017).

Leden ontvangen het verenigingsblad, ‘De Aole Tweiling’, van de Vereniging Dorpsarchief Nieuw-Amsterdam/Veenoord.

In ‘De Aole Tweiling’ worden verhalen en foto’s over de geschiedenis van het dorp gepubliceerd.

 

Wilt u zich aanmelden als lid, dan kunt u: Bellen, 0591-795328

Een E-mail sturen naar     m.langenberg@ziggo.nl

Heeft u een vraag of opmerking, dan kunt u een mail sturen naar:

info@dorpsarchiefnieuwamsterdamveenoord.nl